Công Ty CP Hải Yến CL

Địa chỉ

Công Ty CP Hải Yến CL

0801355237

Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801355237 là mã số thuế của Công Ty CP Hải Yến CL được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502454404 - Công Ty TNHH Song Anh DLT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập