Công Ty Cổ Phần KCN Việt Hòa - Hải Dương

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần KCN Việt Hòa - Hải Dương

0801348208

Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801348208 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần KCN Việt Hòa - Hải Dương được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập