Công Ty TNHH Bao Bì Nam Phú

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bao Bì Nam Phú

0801347934

Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801347934 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bao Bì Nam Phú được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập