Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Kim Thành

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Kim Thành

0801347758

Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801347758 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Kim Thành được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3401217559 - Công Ty TNHH VN 789 Tỉnh Bình Thuận
  2. 3702947848 - Công Ty TNHH Gà Con Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập