Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Công Nghiệp Thuận Trường An

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Công Nghiệp Thuận Trường An

0801303912

Số 86 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801303912 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Công Nghiệp Thuận Trường An được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập