Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa

0801303905

10A Cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:

Mã số 0801303905 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập