Công Ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam

0700840205

Tỉnh Hà Nam
Số điện thoại:

Mã số 0700840205 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập