Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong

Địa chỉ

Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong

0700835406

Thôn Hoàng Mai Yên, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Số điện thoại: 0983927037

Mã số 0700835406 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập