Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Thanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Thanh

0601212425

Tỉnh Nam Định
Số điện thoại:

Mã số 0601212425 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Thanh được thành lập vào ngày 25/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 2500661001 - Công Ty TNHH VLB Tỉnh Vĩnh Phúc