Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Bắc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Bắc

0601211767

Tỉnh Nam Định
Số điện thoại:

Mã số 0601211767 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Bắc được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập