Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Minh Trang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Minh Trang

0601200469

Tỉnh Nam Định
Số điện thoại:

Mã số 0601200469 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Minh Trang được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập