Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nghĩa Lâm

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nghĩa Lâm

0601193596

Đội 4, Thôn Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Số điện thoại: 0987783802

Mã số 0601193596 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nghĩa Lâm - còn có tên giao dịch là NGHIA LAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập