Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh

0402103686

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402103686 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập