Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư BQ Holdings

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư BQ Holdings

0402103365

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402103365 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư BQ Holdings được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị