Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhata

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhata

0402097898

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402097898 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhata được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập