Công Ty TNHH Một Thành Viên Say Cheese

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Say Cheese

0402091367

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402091367 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Say Cheese được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu