Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Nice Homes

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Nice Homes

0402084507

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402084507 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Nice Homes được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập