Công Ty Cổ Phần Container Danacont

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Container Danacont

0402080703

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402080703 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Container Danacont được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập