Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Và Thương Mại Hà Uyên

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Và Thương Mại Hà Uyên

0402078750

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402078750 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Và Thương Mại Hà Uyên được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập