Công Ty TNHH Kiến Tạo Đà Nẵng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kiến Tạo Đà Nẵng

0402078486

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402078486 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Tạo Đà Nẵng được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập