Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sông Bắc Xanh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sông Bắc Xanh

0402064356

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402064356 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sông Bắc Xanh được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập