Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star

0402064236

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402064236 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chí Star được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập