Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kta Group

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kta Group

0402060094

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402060094 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kta Group được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập