Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Quốc Vũ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Quốc Vũ

0402049799

Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402049799 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Quốc Vũ được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập