Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đà Nẵng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đà Nẵng

0402029094

K117/4/10 Phạm Nhữ Tăng, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0988879288

Mã số 0402029094 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đà Nẵng - còn có tên giao dịch là DA NANG CONSULTING SERVICE COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập