Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Datahouse Asia

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Datahouse Asia

0402024554

01 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0905333685

Mã số 0402024554 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Datahouse Asia - còn có tên giao dịch là DATAHOUSE ASIA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 20/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập