Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Việt Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Việt Hà

0402023455

149 Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 02366518111

Mã số 0402023455 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Việt Hà - còn có tên giao dịch là VIET HA FOOD PRODUCTION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng