Công Ty Cổ Phần Mintown Coffee Roasting

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Mintown Coffee Roasting

0402016401

112-114-116 Đường 2 Tháng 9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại:

Mã số 0402016401 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Mintown Coffee Roasting - còn có tên giao dịch là MINTOWN COFFEE ROASTING JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập