Công Ty TNHH X88 Hotel

Địa chỉ

Công Ty TNHH X88 Hotel

0316905301

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316905301 là mã số thuế của Công Ty TNHH X88 Hotel được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316905679 - Công Ty TNHH KJ Cor Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316905968 - Công Ty TNHH Bio Avn Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316905728 - Công Ty TNHH SJ Int Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316905887 - Công Ty TNHH May Mặc Kim Huy Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316905982 - Công Ty TNHH Titanhomez Thành phố Hồ Chí Minh