Công Ty TNHH Ẩm Thực Nhật Phong Châu Phố

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ẩm Thực Nhật Phong Châu Phố

0316903463

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316903463 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ẩm Thực Nhật Phong Châu Phố được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị