Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gạo Ngọc Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gạo Ngọc Nam

0316902004

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316902004 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gạo Ngọc Nam được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị