Công Ty Cổ Phần Xanh Tím Media

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xanh Tím Media

0316901709

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316901709 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xanh Tím Media được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị