Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thủ Đức

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thủ Đức

0316899880

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316899880 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Thủ Đức được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị