Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Phố Xưa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Phố Xưa

0316899778

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316899778 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn Phố Xưa được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316915596 - Công Ty TNHH Digitaly Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316916945 - Công Ty TNHH Đắc Hòa Phú Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316916952 - Công Ty TNHH Mai Phú Lộc Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316916624 - Công Ty TNHH Maxtech Solution Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316915557 - Công Ty TNHH Cơ Khí Thép QT Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316916575 - Công Ty TNHH MTV G - Nguyễn Thành phố Hồ Chí Minh