Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phúc Khang E&C

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phúc Khang E&C

0316898132

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316898132 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phúc Khang E&C được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị