Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hạt Giống Đỏ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hạt Giống Đỏ

0316854470

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316854470 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hạt Giống Đỏ được thành lập vào ngày 12/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị