Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Citi Land

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Citi Land

0316843084

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316843084 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Citi Land được thành lập vào ngày 06/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913398 - Công Ty TNHH Astek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913616 - Công Ty TNHH Đầu Tư 27 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316913609 - Công Ty TNHH Đầu Tư 228 Thành phố Hồ Chí Minh