Công Ty Cổ Phần Sữa Savory

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Sữa Savory

0316840492

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316840492 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sữa Savory được thành lập vào ngày 06/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị