Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Đông Hải

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Đông Hải

0316840340

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316840340 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Đông Hải được thành lập vào ngày 06/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913398 - Công Ty TNHH Astek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316913616 - Công Ty TNHH Đầu Tư 27 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316913609 - Công Ty TNHH Đầu Tư 228 Thành phố Hồ Chí Minh