Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng 379

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng 379

0316840326

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316840326 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng 379 được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316843013 - Công Ty TNHH Smile365 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316842323 - Công Ty CP 7 Colorful Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316840566 - Công Ty TNHH Rockafellas Thành phố Hồ Chí Minh