Công Ty Cổ Phần 5B

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần 5B

0316840238

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316840238 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần 5B được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845525 - Công Ty TNHH MTV Gen Việt Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845162 - Công Ty TNHH Hình Xăm Đẹp Thành phố Hồ Chí Minh