Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Linh Phát Plastic

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Linh Phát Plastic

0316837394

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316837394 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Linh Phát Plastic được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316846800 - Công Ty TNHH SNS Fashion Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316849287 - Công Ty TNHH Anclimax Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316849336 - Công Ty TNHH Harotech Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845620 - Công Ty TNHH Brady Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316848149 - Công Ty TNHH Khổng Gia Phát Thành phố Hồ Chí Minh