Công Ty TNHH Farmy Food

Địa chỉ

Công Ty TNHH Farmy Food

0316836150

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316836150 là mã số thuế của Công Ty TNHH Farmy Food được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845525 - Công Ty TNHH MTV Gen Việt Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845162 - Công Ty TNHH Hình Xăm Đẹp Thành phố Hồ Chí Minh