Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Công Nghệ Kim Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Công Nghệ Kim Phát

0316836087

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316836087 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Công Nghệ Kim Phát được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316843013 - Công Ty TNHH Smile365 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316842323 - Công Ty CP 7 Colorful Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316840566 - Công Ty TNHH Rockafellas Thành phố Hồ Chí Minh