Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Đầu Tư Xây Dựng Bách Việt Group

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Đầu Tư Xây Dựng Bách Việt Group

0316833706

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316833706 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Đầu Tư Xây Dựng Bách Việt Group được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316843013 - Công Ty TNHH Smile365 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316842323 - Công Ty CP 7 Colorful Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316840566 - Công Ty TNHH Rockafellas Thành phố Hồ Chí Minh