Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Khải Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Khải Minh

0316833079

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316833079 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Khải Minh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316851575 - Công Ty TNHH Riic Fullness Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316849248 - Công Ty TNHH BN Forwarding Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316847593 - Công Ty TNHH Tâm Hà Phát Thành phố Hồ Chí Minh