Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngàn Gia Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngàn Gia Phát

0316797173

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316797173 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngàn Gia Phát được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh