Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Kim Phi Yến

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Kim Phi Yến

0316795828

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316795828 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Kim Phi Yến được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh