Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Hoàng 168

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Hoàng 168

0316792418

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316792418 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Hoàng 168 được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh