Công Ty TNHH B&B Chemical

Địa chỉ

Công Ty TNHH B&B Chemical

0316792111

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316792111 là mã số thuế của Công Ty TNHH B&B Chemical được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316817687 - Công Ty TNHH Mine Tek Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502452728 - Công Ty CP Hồ Tràm Marina Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2. 0316816683 - Công Ty TNHH MTV Shalom Thành phố Hồ Chí Minh